Find Koordinater

Her kan du finde koordinater på et kort udfra en adresse. Prøv selv nedenfor.

Fandt du koordinater? Giv os et plus og et like:

Breddegrad
Længdegrad

Hvorfor finde koordinater?

FindKoordinater.dk giver dig koordinaterne på kort udfra den adresse du angiver. Du kan også flytte markøren rundt på kortet for at se adresse og koordinater for punkter. Idéen til hjemmesiden opstod fordi det ganske enkelt er for besværligt at finde koordinaterGoogle Maps, så det blev til denne løsning som gør det nemt og lynhurtigt at finde koordinaterne.

Hvad er et koordinatsystem?

Et koordinatsystem definerer placeringen af ​​et punkt på en plan eller sfærisk overflade. Uden en præcis afgrænsning af det koordinatsystem, der benyttes til at repræsentere et punkt, er det vanskeligt at skifte til et nyt koordinatsystem.

Et geografisk koordinatsystem er et tredimensionelt referencesystem, der lokaliserer punkter på Jordens overflade. Måleenheden er normalt decimalgrader. Et punkt har to koordinatsystemer værdier: breddegrad og længdegrad.

Breddegrad er defineret som den vinkel, som i skæringspunktet mellem en linje vinkelret på Jordens overflade, kaldet ækvator. Punkter nord for ækvator har positive breddegradsværdier, ligesom punkter syd for har negative værdier. Breddegradsværdier spænder fra -90 til +90 grader. Prøv at finde koordinater, for at se nærmere på systemet.

Længdegrad er defineret ved vinklen mellem denne plan og en referenceplan. Referenceplanen er kendt som det primære meridian. De mest almindelige primære meridian passerer gennem Greenwich, Storbritannien. Andre eksempler på primære meridianer som er i brug passerer gennem Paris og Bogotá. Længedegradsværdier spænder fra -180 til +180 grader. Find koordinater nu.